Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika 2007-2013 Európska únia - Európsky fond regionálneho rozvoja Budujeme partnerstvá

Spoločne za obnovu chránených historických
parkov v Palárikove a v Diósjenő

Otvorenie zrekonštruovanej vodárne

Otvorenie zrekonštruovanej vodárne

Vážení občania, milí návštevníci,

pri príležitosti hodovej slávnosti v obci Palárikovo Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Levice spolu so zamestnancami Lesnej správy Podhájska pre Vás pripravili otvorenie zrekonštruovanej vodárne v parku kaštieľa v Palárikove aj počas víkendu a to nasledovne:

Zároveň si môžete počas pobytu v Palárikove vychutnať príjemnú prechádzku v našom obnovenom parku.

Tešíme sa na Vašu návštevu.
lesníci z OZ Levice

P. S. Okrem tohto termínu je veža otvorená pre verejnosť v stredu (09:00 – 11:00) a v piatok (14:00-16:00) najlepšie po telefonickom, alebo e-mailovom nahlásení (+421 903 657 041, alebo ls.podhajska@lesy.sk).

© 2012 Copyright by HU-SK Park. Všetky práva vyhradené | Webdesign Prime Media s.r.o.