Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika 2007-2013 Európska únia - Európsky fond regionálneho rozvoja Budujeme partnerstvá

Spoločne za obnovu chránených historických
parkov v Palárikove a v Diósjenő

Kontakty
    Vyznačené položky sú povinné

Vedúci partner

LESY Slovenskej republiky, š. p.

LESY SR

Generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8
975 66 Banská Bystrica

tel.: +421 48 43 44 111
fax:
+421 48 43 44 191

Ing. František Král

projektový manažér

tel.: +421 48 43 44 166
mobil:
+421 918 444 166
e-mail:
f.kral@lesy.sk

Ing. Želmíra Lichá

samostatný účtovník
finančná manažérka

tel.: +421 48 43 44 288
mobil:
+421 918 444 288
e-mail:
zelmira.licha@lesy.sk

LESY Slovenskej republiky, š. p.
Odštepný závod Levice

Koháryho 2
934 43 Levice

Ing. Milan Prevendarčík

referent poľovníctva, ekológie
koordinátor aktivít projektu

mobil: +421 918 444 022
e-mail:
milan.prevendarcik@lesy.sk

Katarína Paliczová

hlavný účtovník
účtovník projektu

tel.: +421 36 6350 630
mobil:
+421918 334 410
e-mail:
katarina.paliczova@lesy.sk

Cezhraničný partner

IPOLY ERDŐ Zrt.

IPOLY ERDÖ ZRT

Bajcsy u. 10
2661 Balassagyarmat

Poštová adresa:

IPOLY ERDŐ Zrt.
Pf.: 34, 2661 Balassagyarmat

tel.: +36 35 300 769, + 36 20 468 7131
fax:
+ 36 35 301 424
e-mail:
titkarsag@ipolyerdo.hu

Zoltán Pintér

projektový manažér

tel.: +36 30 627 8944
e-mail:
pinterzoltan91@gmail.com

László Zanati

vedúci lesnej správy Diósjenő
koordinátor aktivít projektu

tel.: +36 20 468 7031
e-mail:
zanatilaszlo@ipolyerdo.hu

Gyula Haraszti

technický a lesnícky zástupca riaditeľa

tel.: +36 35 300 769
e-mail:
haraszti@ipolyerdo.hu

Gáborné Németh

riaditeľka finančníctva a účtovníctva

tel.: +36 20 950 3743
e-mail:
nemethne@ipolyerdo.hu

Enikő Hajcsus

referent účtovníctva

tel.: +36 20 468 7128
e-mail:
hajcsus_eniko@ipolyerdo.hu

© 2012 Copyright by HU-SK Park. Všetky práva vyhradené | Webdesign Prime Media s.r.o.